Name
Rebenlein, Jacob
Alternative Namen
Rebenlein, Jakob
Rebenlinus, Jacobus
Rebelein, Jacob
Rebenlin, Jacob